Organisatieopstelling

home

systemen

familieopstelling

organisatieopstelling

voor wie?

belangstelling?

literatuur

links

agenda

begeleiders

Organisatiedynamiek
Hoewel de principes hetzelfde zijn is de dynamiek in organisaties vaak complexer dan in familiesystemen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er vaak veel meer systemen tegelijkertijd spelen. Zo is er vaak niet alleen het systeem van de organisatie maar ook dat met betrekking tot de klanten, de toeleveraars, op oprichters, de directie en vaak ook de familiesystemen van de medewerkers. Dit laatste geldt al helemaal in een familiebedrijf. De klachten die uit een organisatiedynamiek vloeien zijn niet dezelfde als uit een familiedynamiek maar wel vergelijkbaar.

Hoe werkt een organisatieopstelling?
Een organisatieopstelling werkt met een groep, een begeleider en een vraagsteller. De groep is vaak groter en bestaat ook uit representanten die niet aan de organisatie verbonden zijn. Hiermee samenhangend wordt de opstelling ‘inhouse’ of ‘op de hei’ georganiseerd. De vraagsteller zal de vraag inbrengen en na een verkenning door de begeleider gevraagd worden representanten uit de groep te kiezen. Deze worden in de ruimte neergezet waarna er wijzigingen worden aangebracht die de vraag kunnen verduidelijken of inzicht geven. Het proces duurt vaak minstens een dagdeel.

Waar kan aan gewerkt worden?
Dit kan van alles zijn zoals: waarom draait die afdeling niet, waarom heb ik een hoog ziekteverzuim, de verschillende onderdelen lijken geen eenheid te zijn maar ook wat moet ik doen om mijn klanten succesvoller te benaderen.

Omdat organisatieopstellingen veel complexer zijn doe ik die alleen op locatie en niet op de werkavond. Tevens zijn hiervoor speciale tarieven.
Op de werkavond is wel ruimte voor de kleinere vragen zoals waarom gaat het niet tussen mij en mijn chef?
www.opstellingen-utrecht.nl