Familieopstelling

home

systemen

familieopstelling

organisatieopstelling

voor wie?

belangstelling?

literatuur

links

agenda

begeleiders

Familiedynamiek
Uit de dynamiek kunnen vragen of klachten voortkomen. Zoals waarom ben ik steeds de klos, depressie, doelen niet kunnen halen, ontbreken van kracht. Om inzicht hierin te krijgen kan je een opstelling (laten) doen. Tijdens de opstelling wordt meestal duidelijk waar de klacht vandaan komt (inzicht) en is er verlichting mogelijk.

Hoe werkt een familieopstelling?
Opstellingen gebeurt met een groep. Er is een begeleider en iemand die een vraag inbrengt. De overige deelnemers kunnen als representant gevraagd worden. Als je een vraag inbrengt wordt je gevraagd die kort toe te lichten.
Daarna zal de begeleider je vragen om representanten te kiezen voor personen die van belang kunnen zijn om het systeem inzichtelijk te maken. Als inbrenger van de vraag kies je zelf de representanten, en zet ze neer in de ruimte. Dat is dan de opstelling.
Daarna wordt de opstelling gewijzigd zodat er meer inzicht in de klacht of vraag gekregen kan worden. Dit kan dan weer leiden tot verlichting van klachten.

Waar zou je aan kunnen werken?
Dat kan bijna alles zijn, zoals depressie, ‘moeilijke’ kinderen, relaties die niet bevredigen, het gevoel niet alles uit je leven te halen, angsten, gevoeligheid voor ziekten en ga zo maar door.
www.opstellingen-utrecht.nl